Tyskland lanserar digitalt vaccinationscertifikat It is Pass som hjälper dig att ta dig igenom CovPass

Den tyska regeringen har officiellt lanserat ett nytt digitalt covid-19-vaccinationscertifikat, kallat CovPass. Programmet testades i två veckor och är nu i full kraft enligt hälsominister Jens Spahn på onsdagen vid lanseringsfesten.

EU:s covid-19-certifikat kan snart bli ett krav för alla som reser till kontinenten. Detta program kommer att tillåta resenärer utan register över vaccinationer eller tidigare sjukdomar i Europa, som de som är infekterade med COVID-19, att få sina dokument och certifikat godkända av ett auktoriserat främmande land där de söker inresa.

Europeiska unionen har implementerat ett nytt certifieringssystem som skulle göra det möjligt att bevisa om någon är vaccinerad mot sjukdomar som mässling innan de reser in i något medlemsland om myndigheterna uppmanas av myndigheterna vid reseinspektioner vid gränskontroller över hela regionen – inte bara för närvarande drabbade länder Italien och Rumänien.Steg för steg kommer vaccinationscentra, läkarmottagningar såväl som apotek nu att ansluta till systemet för att kunna utfärda europeiska interoperabla vaccinationsintyg, sa Spahn på en presskonferens.

Tysklands hälsoministerium har skapat en ny mobiltelefonapplikation för smittkoppsvaccination. Appen gör det möjligt för tyskar att registrera sin information med lätthet och ger en informativ ton, vilket är användbart om de utsätts för någon som smittats av viruset.

Tyskland lanserar digitalt vaccinationscertifikat It is Pass som hjälper dig att ta dig igenom CovPass

Jens Spahn (CDU), förbundshälsominister, visar appen för det digitala vaccinationsintyget vid den ordinarie presskonferensen om Corona-situationen i Berlin, Tyskland, torsdagen den 10 juni 2021. (Michael Kappeler/dpa via AP)

Det digitala vaccinationsintyget är ett nytt sätt för tyskar att visa bevis på vaccinationer.
En tysk medborgare kan använda varningsappen för COVID-19 med sin smartphone eller så kan de välja CovPass, som fungerar via en onlineportal och har både pappersdokument och digitala. Utöver denna förändring i hur medborgare får vaccinerade intyg, betyder det inte att människor ska förlora tillgången till traditionella gula häften heller – även om det inte nödvändigtvis krävs enligt lag längre, kan de fortfarande bevisa giltighet om det behövs vid gränsövergångar.*

Inför sommarlovet finns det en europeisk lösning för att bevisa vaccinationer digitalt, sa Spahn. Helt enkelt på mobiltelefonen, giltig i hela Europa. Med detta sätter vi som EU en gränsöverskridande standard som ännu inte finns i världen.

Hälsomyndigheter förväntar sig att dela ut covid-19-vaccinationer under de kommande dagarna efter förra veckans händelser.

Landet Tyskland vidtar åtgärder för att se till att medborgarna får de rekommenderade vaccinationerna, med en nyligen genomförd studie som visar att cirka 20 miljoner människor har fått minst en dos.