League of Legends: Nya Cyberpunk-skins och Champion-tweaks inkluderade i LoL-patchen 10.18!

Med patchen 10.17 passerad, och Riots återvänder för en frånkoppling, laddning och omstart, vilket var en vecka bort. 10.18-lappanteckningarna är här för League of Legends, med ett litet antal ändringar kvar; cykeln är en paus.

Men den vanliga uppsättningen av nya skinn och mästarbyten börjar komma. Låt oss nu gå vidare till de nya funktionerna som är tillgängliga i ‘League of Legends’ patch 10.18. Scrolla vidare för att veta mer!'League of Legends': De senaste funktionerna för spelare

Först och främst finns det en uppsättning ljusa och glänsande nya Psyops-skinn vid horisonten.Inte bara det,Ziggs, från ett annat alternativt universum iliga görakom tillbakai denna patch, medHextech hud.De goda mästarna, somskaffa sigtill ha på sigdePsyOps skinn är Ezreal,Shen,slutet,Vi, ochBemästraDo. Ezrealfår inte bara uppsättningen PsyOps-skinn utan också den guldfärgade prestigeutgåvan.DePBEärnu träffamed få av stänkkonsten för dessaföremål, alltsåspelare måstekolla upppå mästarnahudavsnitt tillskaffa sigen mer överlägsense.

Men när dusevid balansförändringar förmästare,därverkar somvarabara amycket litenbelopp som ska testas.Förväntningarna på att fler ska komma finns dock de kommande dagarnaav 'liganof Legends patch 10.18.Inte bara det,därär ocksåändringarilevaspel för 'League ofLegender' patch 10.17, baserat på enmeddelandeav Riot den 19 augusti.

‘League of Legends’: Releasedatumet för patch 10.18

Liganof Legends patch 10.18 kommer att släppas tisdagen den 2 september 2020.Även omtidförunderhållärinteänbekräftad. Vanligtvis, förDEN DÄRservrar Det är03:00PT,förEUW servrar Det är5:00, och förEUNE servrar Det är3:00CET och Detlats för cirka tretimmar minst.

'League of Legends': Patch 10.18 Mästarändringar

aska-nerfed: minskaav bas AD från 61 till 59
Gallium-nerfed:minskning av vindskador från80/115/150/185/220till70/105/140/175/210
Lux- ändrats: förändraav mana kostnad från60/65/70/75/80till 60
slutet-nerfed:borttagning av basen HP från 482,36 till482 och basmana är 340
Jarvan IV-polerad: Ökaiskadatill90/130/170/210/250från80/120/160/200/240
Fråga efter Zhao-polerad: Ökaav snedstreckskadafrån30/40/50/60/70till40/50/60/70/80,ökaisticka skadafrån30/65/100/135/170till40/75/110/145/180, ochökaavstickaAD-kvot från 75 procent till 80 procent.

Tillsammans med dem, Kyle ochAhri gick amassaav tweaksoch förändringar.

Om dugillademinartikel, se tillatt checka ut Förbannelse av Oak Island.