Cape Coral lurade 1 miljon dollar, finansiell rådgivare dömd till 5 år, återbetala 1 miljon dollar för bankbedrägerier

Den tidigare finansrådgivaren David A. Rockwell har dömts till fem års federalt fängelse för bank- och bankbedrägerier, där han kommer att betala tillbaka de stulna medlen enligt domstolsprotokoll från U.S.A. Attorney's Office of Middle District of Floridas rapporter den 14 januari i år som en en del av hans straff, inklusive 1 miljon dollar värd dom som skulle betalas vid domen den dagen

Den tidigare finansiella rådgivaren David A. Rockwell dömdes idag efter att ha erkänt sig skyldig förra månaden för anklagelser som rör bank- och bankbedrägerier med återbetalning på totalt en miljon dollar.

Rockwell lurade klienter och tog deras pengar för sig själv.



Den här mannen, Rockwell, var tidigare anställd på ett företag som heter Cetera Advisor Networks i Fort Myers tills han började stjäla från sina egna kunder! Han stal inte bara andra företags vinster utan ansökte också om kreditlinjer vid två olika tillfällen på totalt 700 000 USD utan samtycke eller kunskap från dessa individer!

När James Rockwell, tidigare från Cetera Advisor Networks i Fort Myers, började lura kunder förra året och förskingrat medel för sina egna syften, försökte han också ett system mot federalt försäkrade banker när han ansökte om två kreditlinjer på totalt 700 000 USD.

Greg Rockwell förfalskade sina kunders underskrifter på låneansökningar och pantsatte sedan deras tillgångar som säkerhet. Domstolen fann att han använde pengarna för sig själv och inte betalade tillbaka några av de lån eller investeringar som dessa intet ont anande kunder gjort.

Rätten hörde att Rockwell förfalskade sina kunders underskrifter på låneansökningar och även ställde säkerheten. Han använde dessa medel för att betala av kreditkort, köpa ett hem till sig själv och dra fördel av låginkomstboendemöjligheter för att berika sig själv ännu mer.